n Veeltalige Multitalige databasis van evangeliese Bybelkolleges - en Bybelse, pastorale, teologiese en sending-opleidingsprogramme, - kursusse en -bronne

Donasies

Wil jy nie asb oorweeg om ‘n donasie te gee sodat hierdie werk kan aangaan nie.

Baie dankie. Mag God jou seën.